دوشنبه, 07 اسفند,1396
Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage
     

آدرس های واحدهای ثبتی استان خوزستان  

 


 آدرس های واحدهای ثبتی استان خوزستان

 کدپستی

نشانی  

واحد ثبتی

 ردیف

 6133713146

امانیه-خیابان مدرس-جنب دادگستری

 اهواز یک

 1

 6316833394

اتوبان نواب صفوی-رو به روی منبع آب-جنب شرکت توزیع نیروی برق ناحیه یک اهواز

 اهواز دو

 2

 

 گلستان-کوی پردیس-خیابان گلشن

 اهواز سه

 3

 6418634917

چهل متری سایت اداری-جنب اداره کار و امور اجتماعی

 خرمشهر

 4

 6361994565

 بلوار یعقوب بهبهانی- رو به روی سیلو

 بهبهان

 5

 6451996831

 کوی شهید فهمیده-کمیته سوخت

 شوشتر

 6

 6191877848

 هشت بنگله-جنب اداره بهزیستی

 مسجدسلیمان

 7

 7879563919

 جاده کمربندی-پیون-جنب فرمانداری و دادگستری

 ایذه

 8

 6381711175

 خیابان طالقانی غربی-جنب سازمان آب رامهرمز

 رامهرمز

 9

 6351847659

 خیابان طالقانی-جنب مخابرات

 ماهشهر

 10

 6441977979

 میدان بسیج-خیبان آزادی-جنب دادگستری

 دشت آزادگان

 11

 6481811111

 بلوار قدس-جنب اداره اسلحه و مهمات

 اندیمشک

 12

 6431841386

 خیابان کمربندی-ابتدای جاده روستایی-حومه سید علوان

 شادگان

 13

 6471664836

 زمین شهری جنوبی-جنب سالن یادگارامام

شوش 

 14

 6395114488

 رستم آباد-جاده آل خورشید

باغملک 

 15

 6373176193

 بلوار شهدا-جنب اداره زمین شهری

 امیدیه

 16

 6455133418

 بلوار شهید عطایی نژاد-بعد از ورزشگاه تختی-سمت راست ساختمان کاویانی

 گتوند

 17

 6496138317

جنب فرمانداری

هفتکل

18